NO

Om oss

Sikret lederskap

Lederne våre er bransjeeksperter, innovasjonspionerer og helhjertede forkjempere for etisk bedriftsledelse. Våre kollektive og individuelle lidenskaper og overbevisninger påvirker alle kundeforholdene vi har og alle tjenestene vi leverer.

I bunn ligger tryggheten og støtten ved at vi er del av RWTÜV, et tysk holdingselskap for leverandører av teknologiske tjenester. RWTÜV fokuserer på langsiktig satsing og setter bærekraftig og positiv utvikling foran profitt på kort sikt. 

Les biografiene til Van Ameydes team av ledere rundt om i verden.

Heidi Mohaugen

Regional Managing Director

"Med base i Oslo er Heidi Mohaugen ansvarlig for alle Van Ameydes enheter i Norge, Sverige og Danmark. Etter å ha jobbet i forsikringsbransjen i femten år, begynte Heidi i Van Ameyde i november 2016. I sin rolle som regional administrerende direktør, fokuserer Heidi på operativ smidighet samt utvikling av ny virksomhet. Slike nye virksomheter spenner fra selvbetjeningsløsninger og automatiserte løsninger til kapasitetsløsninger for oppgjørsmedarbeidere både on-site og inhouse. Heidi Mohaugen en Bachelor of Management grad fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i Endringsledelse. Hun leste også markedskommunikasjon og bedriftsøkonomi. Hennes tidligere roller inkluderer Head of Business Development Claims hos SpareBank1 Forsikring, Head of Business Development Life og ulike prosjektledelsesroller."

Anine Lie

Operational Director Norway

Anine Lie er Operational Manager for Norge og har ansvar for den daglige driften ved selskapets kontor i Oslo. Anine kom som nyansatt i Van Ameyde i 2022, men har en omfattende forsikringsbakrunn fra både liv- og skadeselskaper. Etter 20 år i bransjen har hun lang erfaring med operasjonell endrings- og ytelsesledelse. Sammen med den norske ledergruppen fokuserer Anine på at Van Ameyde skal være en attraktiv arbeidsplass, og den foretrukne leverandøren for selskapene. Nøkkelen er å satse på ung entusiasme og talent, i kombinasjon med tyngre erfaring.

Marcus Olsson

Managing Director Sweden

Marcus Olsson er ansvarlig for Van Ameyde i Sverige, og kommer fra roller som forretningsområdesjef i Everfresh og sist som driftssjef i eiendomsselskapet Heimstaden. I tillegg har Marcus også vært involvert i to start-ups innen tech. Marcus begynte i Van Ameyde i september 2023 i rollen som administrerende direktør for Sverige. I denne rollen vil han lede og utvikle den svenske virksomheten i tråd med selskapets visjon og strategier med sikte på at selskapet når sine kortsiktige og langsiktige mål. Marcus er utdannet yrkesoffiser og politi, og representerer verdidrevet ledelse med forretningsfokus.

Vibeke Haugard

Operational Director Denmark

Vibeke Haugaard, som er ansvarlig for den daglige ledelsen i Van Ameyde Danmark, har vært ansatt innen forsikring siden 1980. Hun har spesialisering innen Auto og personskade, inkludert yrkesskade og rettshjelp. Vibeke tiltrådte Van Ameyde i 2008 og har siden 2016 vært daglig leder hvor hun har bygget kontoret for å bli en god og solid virksomhet. Det er et helt spekter av ferdigheter og mange års erfaring på det danske kontoret, hvor vi omfavner praktisk talt alle typer skader. Ansatte mener dette er verdens beste arbeidsplass

Anders Grotte

Business Development Director

Anders Grotte er ansvarlig for forretningsutviklingen i Van Ameyde i Sverige, Norge og Danmark. Ansvarsområdet inkluderer salg og markedsføring samt utvikling av Van Ameydes produktportefølje. Anders jobber tett med andre regionale kolleger innen forretningsutvikling i Van Ameyde med å utvikle og overføre produkter og tjenester fra Europa til Skandinavia. Anders kom til Van Ameyde i 2017. Han har jobbet som konsulent i 5 år og hjulpet norske forsikringsselskaper på skadesiden med kostnadsreduksjoner og forbedringsprosjekter. I tillegg har han mer enn 10 års erfaring i forskjellige kommersielle stillinger på begge sider av bordet og i mange forskjellige bransjer.

Ann Kryhl

HR Manager

Ann Kryhl, en entusiastisk HR-leder fra Skandinavia. I 2022 begynte hun i Van Ameyde i rollen som HR-sjef. Med sin 15-årige karriere i konsulentbransjen, med roller innen IT og R&D/FoU bringer hun fokus på medarbeiderengasjement, bedriftskultur og lederskap. I rollen designer hun rammer, regelverk og strukturer for å skape den beste arbeidsplassen. Anns mål er å forme Van Ameyde til den ideelle arbeidsplassen sammen med hennes dedikerte team. Hver dag er en mulighet til å prioritere mennesker og Van Ameyde Scandinavias felles verdier.

Aksel Kopstad

Risk and Compliance, Head of Legal

Aksel Kopstad er advokat med lang og bred erfaring innen forsikringsrett og Risk & Compliance. Aksel har sin juridiske embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har vært fagansvarlig for uføreytelser i NAV, håndtert en rekke forsikringssaker for klienter, inkludert prosedyre, i egenskap av advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Anthi & Aaløkken. Aksel Kopstad startet i Van Ameyde i 2008, og som leder av juridisk avdeling /R&C bistår han organisasjonen internt, så vel som vårt store utvalg av oppdragivere.

Trine Hæhre Ulven

Finance Manager Scandinavia

Trine er Finance Manager for Scandinavia og startet i VA i 2013. Trine har mangeårig erfaring som Controller i små og store selskap i inn og utland i forskjellige bransjer før hun kom til VA. Som Finance Manager er det Trines ansvar at de skandinaviske landene fører sine regnskap etter landets gjeldende regler samt at konsolidert finansrapportering gjøres til VAI. Under hennes ledelse er det bookkeepere i Norge, Sverige og Danmark.

Jan-Michiel Cillessen

Chief Operating Officer / Styremedlem

  • Drift
Som Chief Operating Officer er Jan-Michiel Cillessen ansvarlig for alle driftsaspekter i Van Ameyde, med hovedvekten på skadebehandling. Hans primære mål er å følge opp Van Ameydes vekst-, diversifiserings- og markedskrav, og sørge for fleksibilitet i virksomheten gjennom førsteklasses driftsledelse. I tillegg til driftsledelse og strategiutvikling har Jan-Michiel Cillessen ansvar for implementeringen av store og komplekse internasjonale kontrakter for forsikringsleverandører og risikoforvaltere, samt for samordningen av relatert IT-utvikling og IT-implementering. Jan-Michiel Cillessen har studert Information Management & Technology ved Tilburg University, Supply Chain Management (IMD) og Finance (INSEAD). Hans tidligere stillinger omfatter Managing Director Property & Casualty SME og Director Customer Services Non-Life i Nationale-Nederlanden, samt flere tilsynsverv.

Bob de Bruijn

Styremedlem

Bob de Bruijn ble utnevnt som styremedlem 1.januar 2019. Som styremedlem vil han være ansvarlig for takseringsenheten på gruppenivå, med fokus på strategi og drift. Enheten tilbyr en one-stop-shop tjeneste for forsikringskunder innenfor områdene marine og transport, maskin og ustyr, næringseiendom, og ansvar. For å forberede seg til sin nåværende stilling gikk Bob de Bruijn inn i Van Ameyde International som direktør 1. september 2018, før dette hadde han stillingen som Regional Managing Director for Benelux. I sistnevnte stilling lyktes han godt med vekststrategien sin og utvidet tjenestetilbudet i regionen. Bob de Bruijn ble ansatt i Van Ameyde i 2009. Som internasjonal prosjektleder, fullførte Bob forskjellige komplekse og grensekryssende prosjekter på en vellykket måte og ble Business Development Manager i 2011 og deretter Business Development Director for Van Ameyde-konsernet. Under hans ledelse så avdelingen for forretningsutvikling en betydelig vekst, og de sikret et imponerende antall pan-europeiske kontrakter. Bob er utdannet innenfor økonomi og handel, og har en mastergrad fra Erasmus University Rotterdam. Han fullførte utdannelsen med en forskerutdanning på Fontainebleau.

Piet Middelkoop

Chief Executive Officer / Styreformann

  • Strategi for forretningsutvikling
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Utvikling av IT-strategi
Piet Middelkoop har vært Van Ameydes administrerende direktør og styreformann siden 2006. Han trådte inn i Van Ameyde som styremedlem og administrerende direktør i Van Ameyde UK i 2005. Piet Middelkoop er mannen bak Van Ameydes IT-drevne strategi som har muliggjort bedriftens imponerende vekst i de siste ti årene. Som styreformann har han ansvar for strategien for forretningsutvikling, IT-strategi og IT-utvikling samt fusjoner og oppkjøp. Piet Middelkoop har en mastergrad i offentlig administrasjon fra universitetet i Leiden. Han har hatt forskjellige viktige roller i sin karriere, bl.a. administrerende direktør (og medgrunnlegger) av KPMG FlexSourcing, Senior Manager i KPMG Management Services og Sector Manager Healthcare & Social Welfare i Cadans. Han har i tillegg vært en ikke-administrerende direktør i et selskap for gjensidig forsikring siden 2014.