NO

Freedom of Services-representasjon

Ekspander forsikringsinitiativene dine til nye land med minimale startkostnader under EUs bestemmelser for fri flyt av tjenester

Stadig flere forsikringsleverandører forsøker å finne den beste måten å ekspandere inn i nye områder. EUs bestemmelser for fri flyt av tjenester gjør at det ikke lenger er nødvendig å etablere dine egne enheter i hvert territorium. Du må imidlertid ha et såkalt frontkontor for å distribuere forsikringspoliser, ta hånd om skader, betale forsikringsskatt og administrere andre plikter.

Den enkleste metoden er å overlate jobben til oss. For å møte voksende etterspørsel kan vi tilby deg vårt internasjonale nettverk og IT-plattform, sånn at du også kan drive forsikringsvirksomhet under EUs passporting-system.

Å bruke vår infrastruktur er den raske, transparente og enkle måten å ekspandere inn i nye land:

  • med marginale kostnader
  • raskt

Gjør vår infrastruktur til en del av din

Vår infrastruktur gir deg fordelene ved plug & play IT-plattformer og skadebehandlingen vår i sin helhet, inkludert berging.

Vi sørger for etterlevelse av nasjonal og europeisk lovgivning, inkludert GDPR, så dine kunders personvern og interesser er i trygge hender, uansett hvor de er.

Contact us

Kom i kontakt med vеrt salgsteam eller benytt deg av vеr kontorlokalisering for е finne kontaktinformasjon til ditt lokale Van Ameyde-kontor.

Finn et kontor i din nærhet