NO

Run-off-løsninger

Hold erstatningsutgiftene under kontroll og fremskynd en reduksjon av ansvarseksponering med nøyaktige ansvarsvurderinger og proaktiv behandling av run-off-skader

Etter at det er vedtatt å ikke videreføre visse poliser eller forretningslinjer, må ansvar vurderes riktig i lys av kapitalkravene under EUs Solvens II-direktiv. Dessuten må porteføljens run-off-virksomheter fremdeles administreres. Alt dette gjør effektiv, proaktiv run-off-styring til en nøkkelfaktor for å dempe kapitalbyrden under Solvens II og sikre god avkastning. Samtidig må selvsagt interessene til dine forsikringstakere også sikres.

Van Ameydes run-off-løsninger sikrer nøyaktig vurdering av skadereserver for kjente skader og IBNR-skader (påløpte, men ikke rapporterte skader). I tillegg leverer vi proaktiv skadebehandling for hele Europa i alle forretningslinjer unntatt livsforsikring.

Gjennom våre tjenester kan du: 

  • kontrollere erstatningsutgifter
  • opprettholde tjenestenivået og forsikringstakernes tilfredshet
  • fremskynde reduksjon av ansvarseksponering, frigjøre kapital

Vurdering av ansvar og behandling av run-off-skader

Spesielt i run-off-porteføljer kan det å oppfylle løftene dine overfor kundene være en utfordring siden oppmerksomheten rettes mot nye forretningstyper. Hos Van Ameyde er dine kunders interesser i trygge hender, siden våre tjenester og systemer er fullstendig fokusert på å sikre topp kundetilfredshet.

Contact us

Kom i kontakt med vеrt salgsteam eller benytt deg av vеr kontorlokalisering for е finne kontaktinformasjon til ditt lokale Van Ameyde-kontor.

Finn et kontor i din nærhet