NO

Roma II: Bestemme hvilken lov som gjelder i tverrnasjonale saker

Read time: 5 minutes

I New Law Journal av 24. februar 2017 rapporterer Kelvin Farmaner fra Forum of Insurance Lawyers og en partner i Trethowans LLP, Paul Lavelle, Claims Manager i Van Ameyde UK og Charles Dougherty QC i 2TG om en nylig praktisert anvendelse av art. 4(3) i forordning (EF) 864/2007 (kjent som Roma II).

I saken Pickard mot Marshall og andre; Generali France Assurances mot Marshall og andre, der Van Ameyde UK representerte Generali, ble en anke innsendt av et britisk forsikringsselskap til Appellretten avvist slik at den opprinnelige avgjørelsen fra Høyesterett blir stående. Dette skal være den første rapporterte saken i Storbritannia der art. 4(3) har pekt tilbake på samme lov som art. 4(1) og vil ha interesse ved saker med flere erstatningsmessige forhold (som for eksempel en kjedekollisjon) ved bestemmelse av gjeldende lov.

Saken gjelder en ulykke i Frankrike der en uforsikret fransk bil kjørte på to briter som stod bak en britiskregistrert bil og tilhenger mens tilhengeren ble reparert av en franskregistrert bergingsbil på siden av motorveien. Etter å ha rammet personene kolliderte den franske bilen med tilhengeren og skjøv den inn i den britiskregistrerte bilen som i sin tur ble skjøvet inn i bergingsbilen. En person ble kastet forover av støtet og landet utenfor bilene. Vedkommende fikk alvorlige skader. Den andre ble kastet ut av fronten på den franske bilen og tilhengeren falt over benet hans. Han døde på stedet.

To saker ble anlagt i England på vegne av de britiske ofrene. Spørsmålene var (i) om fransk eller engelsk lov skulle gjelde i ansvarsspørsmålet; (ii) og dersom fransk lov kom til anvendelse, hvorvidt den britiske bilen og den franske verkstedbilen var «involvert» i betydningen som gis i gjeldende fransk lov, «Badinter-vedtekten», og (iii) om det britiske bilforsikringsselskapet MIB var ansvarlig i henhold til 2003-bestemmelsene. Retten bestemte at gjeldende lov var den franske.

Avgjørelsen gir en praktisk tilnærming til kompliserte saker med flere parter, ut fra testen «åpenbart nærmere tilknytter».

Kelvin Farmaner

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Partnerskap

4 min reading

Van Ameyde acquires Quadra Claims Services

Les mer >

Forsikringslovgivning

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Les mer >

Digital transformasjon

5 min reading

Importance of detection & response cyber incidents neglected

Les mer >

Partnerskap

3 min reading

Micro-insurer omocom partners with Van Ameyde

Les mer >