NO

Bruk av RPA i skadebehandlingen øker betraktelig

Read time: 6 minutes

Van Ameyde øker bruken av robotics – eller RPA («Robotic Process Automation») – for å øke kvaliteten, kapasiteten og effektiviteten i skadebehandlingen. Ved å la robotprogrammer overta repetitive manuelle oppgaver, kan skadebehandlerne fokusere på kundeopplevelsen, og de mer krevende og intellektuelt stimulerende aspektene ved skadebehandlingen. Hva betyr det i praksis?

all fra Gartner viser at den globale etterspørselen etter robotics (RPA) øker voldsomt. Gartner estimerte globale utgifter på RPA-programvare i 2018 til 680 millioner dollar, opp 57 % i forhold til året før. I 2022 forventes dette beløpet å stige til 2,6 milliarder dollar.

Også innenfor skadebehandling har bruken av roboter økt. Van Ameyde forventer f.eks. at roboter vil behandle 10 000 forsikringssaker for bare én kunde i 2019. Ifølge Bart van Wezel, leder for Van Ameydes Centre of Excellence, vil vi her se en markant økning i årene som kommer. Videoen her på siden viser hvordan robotics brukes ved mottak av forsikringssaker.

Lave oppstartskostnader

«RPA er spesielt godt egnet til å bygge bro mellom systemer som ikke er koblet til hverandre. RPA kan fungere som et API-alternativ, og fører dermed ikke til dyre og tidskrevende endringer i IT-systemene», sier Bart van Wezel. «Det spiller ingen rolle om robotene må «lese», kontrollere og kopiere data fra dokumenter som mottas via e-post eller om robotene henter dokumentene ved hjelp av SFTP-servere* – kunden velger det alternativet som er best for dem.»

*) SFTP = secure file transfer protocol

Kapasitetsstyring ved arbeidstopper

Ifølge Jan-Michiel Cillessen, Van Ameydes COO-ansvarlig for bruk av robotics, er det at man kan styre og tilpasse den virtuelle arbeidsstyrken en stor fordel. «Særlig i travle perioder, f.eks. etter en storm, er det helt nødvendig at kontakten med forsikringstakerne ikke lider på grunn av økt arbeidstrykk. Takket være robotics, vil ikke skadebehandlerne våre henge etter, og vi trenger heller ikke å midlertidig slakke på reglene for skadebehandling», sier Jan-Michiel.

Intelligent automatisering: RPA med «intelligens»

RPA benyttes i forskjellige faser av skadebehandlingen. «Nå som vi har identifisert fasene hvor vi kan bruke RPA, ser vi på hvor det er behov for mer «intelligens» forteller Bart.. Per i dag henter RPA-roboter ut strukturerte data. Roboten henter med andre ord ut data fra skjemaer som inneholder standardfelter. Vi utvider RPA med optisk tegngjenkjenning (OCR) og kunstig intelligens (AI). Det betyr at roboten også kan «forstå» og behandle semistrukturerte data. Det er nødvendig ved automatisering av innkommende e-post eller betalingsprosesser, f.eks. faktura fra en tredjepart i forbindelse med en reparasjon.

Forbedring av datakvaliteten

Større nøyaktighet er også en stor fordel ved bruk av robotics, for roboter gjør ikke feil når de legger inn eller kontrollerer data. Det betyr både økt effektivitet og kundetilfredshet, og kanskje det aller viktigste: bedre datakvalitet. Ifølge Bart: «Dataanalyser og kontroll i forbindelse med risikohåndtering står og faller på dataenes kvalitet. Å arbeide feilfritt er en forutsetning.» Fordi RPA-prosesser vil øke produktiviteten, vil det også føre til effektive skadekostnadsbesparelser.

Tilgjengelig prosessautomatisering: Også noe for deg?

Vil du vite mer om hvordan Van Ameyde kan bistå med å forbedre skadeprosessene deres? Kontakt Anders Grotte.

Vi utvider RPA med optisk tegngjenkjenning (OCR) og kunstig intelligens (AI)

Gwenny Nales
Corporate Communications Manager Van Ameyde International

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Partnerskap

4 min reading

Van Ameyde acquires Quadra Claims Services

Les mer >

Forsikringslovgivning

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Les mer >

Digital transformasjon

5 min reading

Importance of detection & response cyber incidents neglected

Les mer >

Partnerskap

3 min reading

Micro-insurer omocom partners with Van Ameyde

Les mer >