NO

ECEU skal revidere bilforsikringsdirektivet fra 2009

Read time: 4 minutes

Den 24. mai 2018 publiserte EU-kommisjonen sitt forslag om å revidere bilforsikringsdirektivet 2009/103/EU fra 2009. Forslaget følger en to-års evaluering. Forslaget tar for seg fem saker, hvorav to av disse gjelder konkursrammede forsikringsselskap og uforsikrede kjøretøy. La oss ta en nærmere titt på disse to tilfellene.

Konkursrammede forsikringsselskap Medlemslandene har, i henhold til direktivet, etablert kompensasjonsorganisasjoner. Disse organisasjonene behandler skader som er forårsaket av uforsikrede eller ikke-identifiserte kjøretøy. Men ofre for trafikkuhell blir ikke kompensert dersom forsikringsselskapet har begjært seg konkurs.

Dette innebærer at med mindre nasjonale beskyttelsesordninger mot konkurs er på plass, får ikke ofrene nødvendigvis kompensasjon. EU har som mål å endre dette ved å foreslå at kompensasjonsorganisasjoner ved konkursbetaler ofrenes krav. I første omgang er det kompensasjonsorganisasjonen i offerets hjemland som betaler kompensasjonen. Denne organisasjonen blir deretter tilbakebetalt kompensasjonen fra den ansvarliges hjemland.

Kjøring uten gyldig forsikring

Uforsikrede kjøretøy er et stadig større problem i EU. Ifølge Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities Ereg, ble skader forårsaket av uforsikrede kjøretøy anslått til 870 millioner Euro i 2011. Dette er et problem både på nasjonalt og europeisk nivå, hvor nasjonale organisasjoner i alle landene tar regningen. Disse kostnadene reflekteres i siste instans i forsikringspremiene for dem som er forsikret, da forsikringsselskapene som finansierer de nasjonale organisasjonene må få dekket disse beløpene.

Da grensekontroll er forbudt i henhold til prinsippet om fri bevegelse, blir kjøretøy uten gyldig forsikring ikke stanset når de krysser grensene. EU foreslår å håndtere dette problemet ved å oppheve det eksisterende forbudet om systematisk kontroll av utenlandske kjøretøy. Teknologi som nummerskiltgjenkjenning forenkler slike kontroller uten å måtte stanse kjøretøyet. Slike kontroller bør være en integrert del av de generelle nasjonale kontrollene på motorkjøretøy, for å unngå diskriminering. I tillegg skal disse kontrollene være underlagt GDPR for å ivareta førerens personvern i hjemlandet og i utlandet.

De andre foreslåtte endringene dreier seg om

  • Synkronisering av skadehistorikken som forsikringsselskapene benytter til å beregne sine premier på – for å beskytte forsikringstakere mot for høye premier når de flytter til et andre land Minimumsbeløp på dekning for å fjerne forskjeller mellom medlemsland og for å gjenspeile den økonomiske realiteten.
  • Inkludering av delvis selvkjørende og selvkjørende kjøretøy (førerløse biler)

Den komplette forslagsteksten er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettside, i likhet med Spørsmål og svar.

As border checks are prohibited under the principle of free movement, uninsured vehicles are not stopped when crossing borders.

Patrick Baron

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Partnerskap

4 min reading

Van Ameyde acquires Quadra Claims Services

Les mer >

Forsikringslovgivning

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Les mer >

Digital transformasjon

5 min reading

Importance of detection & response cyber incidents neglected

Les mer >

Partnerskap

3 min reading

Micro-insurer omocom partners with Van Ameyde

Les mer >