NO

Skadebehandling i klartekst

For alle som er interessert i Van Ameyde, men ikke er helt sikre på hva skadebehandling er…

Vi blir alle før eller siden konfrontert med skader. Du kan ufrivillig forårsake skade på en annen persons eiendom eller oppdage at din egen eiendom er skadet. Heldigvis er de fleste av dine eiendeler forsikret: Bilen, hjemmet ditt, innboet. Det er også sannsynlig at du har en reiseforsikring og en ansvarsforsikring. Alle disse forsikringene hører inn under overskriften «forsikringer utenfor livsforsikring». Du vet ikke riktig hva forsikringspolisen betyr for deg før du virkelig har opplevd tap eller skade. Skjer dette, er det opptil takstmannen eller skadebehandleren å gjøre opp ditt forsikringskrav så raskt og effektivt som mulig. Når du melder en skade, utløser du en komplisert prosess som du som forsikret part kanskje ikke er klar over.

Hva er skadebehandling?

Skadebehandling er en samlebetegnelse for alt arbeid som Van Ameyde utfører for personer eller selskaper som lider skade og for forsikringsleverandører. Hva innebærer dette arbeidet?

  • Registrere skademeldingen (per telefon, e-post, vanlig post eller online), deretter åpnes kundefilen automatisk.
  • Kontrollere dekningen: Er skaden forsikret, og opptil hvilket beløp? Be om dokumenter som f.eks. politirapporter om trafikkulykker, legerapporter ved personskader, fakturaer osv.
  • Bestemme hvilken part som er ansvarlig for skaden hvis det er flere parter involvert.
  • Bestemme skadebeløpet og engasjere en takstmann om nødvendig.
  • Organisere reparasjon av skaden og transport tilbake hjem hvis skaden har skjedd i utlandet.
  • Betale erstatning til den forsikrede parten.
  • Motta betaling for tap fra ansvarlige tredjeparter, hvis aktuelt.
  • Rapportere til vår kunde (forsikringsleverandøren), inkludert forvaltningsinformasjon, som f.eks. viser statusen for alle deres skadesaker og de totale beløpene som skal reserveres og betales.
  • Kontrollere for å forebygge svindel.

Vi behandler hvert år flere hundretusen forsikringskrav i hele Europa!

IT muliggjør compliance

med kundens krav og forskrifter
Å arbeide for hundrevis av kunder og tusenvis av erstatningssøkende i hele Europa innebærer en utfordring: Hvordan skal hver kundes nøyaktige ønsker og kvalitetskrav oppfylles, samt lokal og europeisk lovgivning følges? Van Ameydes svar er kontinuerlig utvikling av IT-funksjoner for spenstige SaaS (Software as a Service, også kalt skyen), som baseres på plattformen for internasjonal skadebehandling. Vilkårene i servicenivåavtalene og gjeldende lovgivning bestemmer trinnene i den aktivitetsstyrte skadebehandlingsprosessen. Følgelig vet våre skadebehandlere nøyaktig hva de skal gjøre for hver enkelt kunde og når de skal gjøre det.

Siden Van Ameyde håndterer svært følsomme personopplysninger, er konsernets interne IT-organisasjon (Zero)70 sertifisert iht. ISO 27001:2013 når det gjelder informasjonssikkerhetsstyring.