NO

Løsninger for selvassurandører og egenforsikringsselskaper

Optimer skade- og risikostyringsresultatene dine med en enkeltstående leverandør og en ensartet global skadeplattform

Innen risikostyring i selskaper og egenforsikringsselskaper står man overfor en felles utfordring når man skal ta seg av risiko som er fordelt på flere kontorer og ofte er internasjonal: fragmentering. Med forskjellige tjenesteleverandører på forskjellige steder og forskjellige systemer som genererer forskjellige data, tar det mye tid å koordinere, konsolidere og avstemme data. Datarot har også negativ inflytelse på ansvarsvurdering, beslutningstaking innen risikostyring, og kostnadskontroll.

Løsningen? Gå over til Van Ameydes samlede globale ulykkes- og skadebehandlingsplattform. Her er begrunnelsen:

  • Ende-til-ende-løsninger for skadebehandling dekker alle deler av skadebehandlingsprosessen, fra den innledende skademeldingen og første vurdering til erstatning for uforsikrede skader.
  • Universalløsningen vår kan brukes i alle territoriene dine, med full etterlevelse av tjenestenivåavtaler og slutt på datafragmentering.
  • Vi har avansert teknologi som automatiserer 80 % av arbeidet og gir kortere behandlingstid med lavere kostnader.

Pålitelige data og kostnadskontroll

Van Ameydes løsninger for selvassurandører og egenforsikringsselskaper hjelper deg å fokusere på det du gjør best: å forsvare interessene til organisasjonen din.

Contact us

Kom i kontakt med vеrt salgsteam eller benytt deg av vеr kontorlokalisering for е finne kontaktinformasjon til ditt lokale Van Ameyde-kontor.

Finn et kontor i din nærhet