NO

Last

Inspeksjon av alle typer last, fra flytende bulklast og tørrlast til kjølelast og prosjektlast

Alle typer last krever en bestemt type håndtering og ekspertise: fra kjemisk analyse og ingeniørarbeid til prosjektstyring. Når det gjelder skade på last, finnes det nesten uendelig mange årsaker, og de kan oppstå i mange forskjellige deler av transportkjeden.

Med flytende last er det for eksempel svært viktig å ta prøver i alle stadier av transporten. Når det gjelder frukt er spørsmålet om skaden oppsto under transport eller om det skyldes noe som skjedde før transport eller etter lossing. Forestill deg de utfordringene og skadepotensialet som er forbundet med lasting, stuing og lossing av stålprodukter og prosjektlast. Vi har kunnskap om alle typer last og transportmåter:

  • flytende og tørr bulklast
  • last i container og kjølecontainer
  • stykkgods og prosjektlast

Forebygge og begrense skader

Å inspisere last, fartøyers lastetanker og containere er ikke det eneste vi gjør. Fra å separere uskadet tørr bulklast og blanding og rekondisjonering av flytende last, til å gjennomføre inspeksjoner før og etter lasting og lossing, stuing og sikring, gjør vi alt vi kan for å hjelpe kundene våre å begrense og forebygge skader.

Contact us

Kom i kontakt med vеrt salgsteam eller benytt deg av vеr kontorlokalisering for е finne kontaktinformasjon til ditt lokale Van Ameyde-kontor.

Finn et kontor i din nærhet