NO

Risiko- vurdering og skade- forebygging

Fra inspeksjoner av konstruksjon og maritim garanti til JH143-inspeksjoner av verft og nybyggprosjekter.

Effektiv skadeforebygging starter med god risikovurdering. Det gjelder spesielt skipsverft og nybyggprosjekter. Enorme tap førte til at Joint Hull Committee, som representerte Lloyd’s og sjøassurandører, opprettet Shipyard Risk Assessment Form JH 143. JH 143 er nå standarden for evaluering av risiko og eksponering av skipsverft og nybyggprosjekter.

Også miljøet og livet på jorden står overfor lignende trusler fra et bredt spekter av aktiviteter. Disse aktivitetene involverer et enda bredere spekter av fartøyer og flytende objekter. Det gjelder for eksempel mudring, sleping, offshoreenergi og transport av store konstruksjojner. Under arbeid for maritim sektor og sjøassurandører, meglere, P&I-klubber, eiere og skipsverft utfører våre eliteinspektører følgende:

  • JH 143-inspeksjoner (av Halyard Risk, del av Van Ameyde Specialists)
  • inspeksjoner av konstruksjons tilstand, inkludert JH 115-inspeksjoner
  • maritime garantiinspeksjoner

Redusere risikoen, forbedre resultatet

Van Ameyde Specialists arbeider over hele verden for å redusere risikoen for maritim sektor. I tillegg til tilstands- og garantiinspeksjoner utfører inspektørene våre inspeksjoner før kjøp og før lasting. For å unngå skade på last gjennomfører vi også inspeksjoner av lasttanker og lasterom, ultralydsmåling av lukedeksler og rådgivning om stuing. Resultatet: lavere risiko for kundene og forbedret kunderesultat – alltid, overalt.

Contact us

Kom i kontakt med vеrt salgsteam eller benytt deg av vеr kontorlokalisering for е finne kontaktinformasjon til ditt lokale Van Ameyde-kontor.

Finn et kontor i din nærhet