NO

Sjøansvarsforsikring

Uavhengig og objektiv undersøkelse av ansvarsforsikringsskader for den maritime sektoren 

Maritimrelaterte skader har ofte enorme konsekvenser. Dessuten kan det dreie seg om svært forskjellige skadetyper. Forurensning, problemer med bunkersolje kvalitet, skade på last, fartøy eller kaier samt flytende objekter og offshorestrukturer: hver eneste skade innen ansvarsforsikring krever svært spesialisert teknisk ekspertise. På den ene siden må man undersøke årsaken og finne ut hvem som er ansvarlig, og på den andre siden må man også begrense skader på en effektiv måte. Dette omfatter opprydningstiltak når saken involverer oljeutslipp.

For å sikre interessene sine trenger aktører innen maritim sektor som befraktere, stevedorer, terminaloperatører, rederier, forsikringsselskaper og P&I-klubber spesialister som: 

  • er uavhengige og objektive og alltid etterlever de siste regelverkene for sektoren
  • har teknisk ekspertise i alle deler av maritim taksering
  • tilbyr ensartede tjenestenivåer uansett hvor i verden skaden oppstår

Uansett hvor og når du trenger oss

Van Ameydes globale nettverk av svært erfarne inspektører for maritim sektor opererer på vegne av maritim sektor som helhet – uavhengig og objektivt. I tillegg har vi vært offisielle korrespondenter for P&I-klubber gjennom flere tiår. Med over 100 inspektører og konsulenter for maritim sektor over hele verden, er Van Ameyde Specialists den største enkeltleverandøren av tjenester for maritim sektor.

Contact us

Kom i kontakt med vеrt salgsteam eller benytt deg av vеr kontorlokalisering for е finne kontaktinformasjon til ditt lokale Van Ameyde-kontor.

Finn et kontor i din nærhet