NO

Skrog og maskineri

Inspeksjon av arbeids- og anleggsmaskiner, fartøy, offshorestrukturer samt faste og flytende objekter

Skade på arbeids- og anleggsmaskiner, kollisjoner med skip, kaier, moloer og lignende fører gjerne til betydelige skader – både under skrog- og maskineripoliser og når det gjelder ansvarskrav mot operatører, rederier og P&I-klubber.

I hvert enkelt tilfelle etterforsker vi skadens årsak og omfang, utarbeider reparasjonsspesifikasjoner og søker om, vurderer og forhandler bud. Vi fokuserer også på «loss of hire», dvs. tap av inntekt på grunn av skade på skrog og maskineri. Dessuten bistår vi også sjøfartsindustrien med:

  • berging og vrakfjerning
  • undersøkelse av kollisjoner og grunnstøting
  • tvister om kvaliteten av bunkersolje

Dette gjelder også når skader ikke er dekkes av H&M eller P&I

Van Ameyde Specialists er eksperter som man kan henvende seg til også når skader ikke er dekket under forsikring for skrog og maskineri eller P&I. Innen rettshjelpforsikring kan spesialistene våre bistå med å forberede motbevis i saker som gjelder tvister om fartøys funksjon, havn, fortøyning og nybygging, for å nevne noe. Som eksperter i alle disse feltene utfører vi inspeksjoner for domstoler og opptrer regelmessig som ekspertvitner.

Contact us

Kom i kontakt med vеrt salgsteam eller benytt deg av vеr kontorlokalisering for е finne kontaktinformasjon til ditt lokale Van Ameyde-kontor.

Finn et kontor i din nærhet